Wymieniony gatunek zo­stał odkryty zaledwie przed wiekiem na Nowej Kaledonii (wyspa na Pacyfiku) i od­tąd uprawiany jest w pomieszczeniach. Jego środowiskiem naturalnym są rejony o klimacie niemal umiarkowanym, chło­dzonym wiatrami od morza, gdzie tempe­ratura latem waha się od 22 do 36 C, a w porze chłodnej jest o kilka stopni niższa i wynosi od 13 do 25°C.Opis. Starsze okazy mogą wyrastać do wysokości 1 m. Roślina pokazana na zdję­ciu ma pień rosnący poziomo, zakończo­ny pióropuszem podobnym do palmo­wego. Nawożenie. W okresie wzrostu nawozić roztworem nawozów o małym stężeniu (1 -1,5%). Roślina wrażliwa na zasolenie.