Okres spoczynku trwa mniej więcej do końca lutego. W nowoczesnych domach często problemem jest znalezienie odpo­wiedniego miejsca, zapewniającego właściwe warunki okresu spoczynku. Jak wiele kaktusów i innych sukulentów, gru­bosz nie znosi wysokiej temperatury w mieszkaniach z centralnym ogrzewa­niem; przeciwnie – potrzebuje chłodnego stanowiska o temperaturze co najwyżej 6 10″C. Wyższa temperatura powoduje osłabienie wzrostu, zrzucanie liści i wy­stępowanie mszyc. Gdy powietrze jest zbyt wilgotne, może również wystąpić szara pleśń. W lecie podle­wać należy umiarkowanie, nawozić raźna miesiąc. Spryskiwać jedynie w przypadku zakurzenia liści. Najlepiej jest przesadzać na początku marca, kiedy roślina zaczyna wypuszczać nowe pędy. Należy przesa­dzać do dość płytkiej, niezbyt dużej doni­czki lub innego podobnego pojemnika. Należy też zapewnić dobry drenaż, ukła­dając na dnie warstwę skorup. Ziemia powinna być próchniczno-piaszczysta.