Obydwa gatunki za­wdzięczają swą nazwę jezuicie, ojcu Geo­rgowi Josefowi Kamei, misjonarzowi zmarłemu w Manii lii w 1706 roku. Rośliny herbaty nie nadają się do uprawy w doni­czkach. Nasza ozdobna kamelia pocho­dzi z chłodnych, górzystych lasów Japo­nii, znaleziono ją też w północnych Chi­nach i na Półwyspie Koreańskim. W Euro­pie uprawę kamelii rozpoczęto w Anglii tuż po roku 1800, stąd rozpowszechniła się na kontynent; najpierw uprawiano ją w Belgii, potem również w innych krajach. W USA kamelię uprawiano po raz pierw­szy w roku 1787, lecz jej uprawa rozwinęła się w pełni dopiero w 150 lat później – po roku 1935.