OKAZAŁY CISSUS DISCOLOR

W tej grupie najważniejszy jest okazały Cissus discolor. różnobarwny – pochodzący z Jawy. Liście ma sercowate, ostro zakoń­czone, długości do 15 cm i szerokości 8 cm. Są one aksamitne, o łioletowoczer- wonych nerwach i brzegach. Górna stro­na liści jest marmurkowata, metalicznie oliwkowozielona, dolna czerwona. Oka­załe liście wyrastają z mocnych, bardziej wzniesionych niż zwisających łodyg, cza­sem drewniejących. U młodych roślin ło­dygi są również czerwone. Rośliny odpo­wiednio pielęgnowane (konieczna wyso­ka temperatura i wilgotność powietrza) wytwarzają pędy kwiatowe z niewielkimi, żółtymi kwiatami; wyrastają one z kątów liści raczej u starszych roślin. Trzeba brać pod uwagę siłę wzrostu tej rośliny – to tropikalne pnącze jest bowiem niepo­skromione. Jeszcze bardziej odnosi się to do C. gongyloides; jeśli roślinie tej pozwoli się swo­bodnie rosnąć wzdłuż górnej krawędzi okna – utworzy żywą zasłonę z czerwo­nych korzeni powietrznych wyrastają­cych z czworokątnych łodyg. Liście jej mogą osiągać do 30 cm długości, a lepkie końce płożących się pędów czepiają się każdego, kto przechodzi obok, zwykle w najbardziej nieodpowiednim momen­cie. Coś tak „przytłaczająco” pięknego może być bardzo dobre w dużej szklarni, lecz w niewielkiej przestrzeni mieszkania roślina ta staje się zbyt natrętna – mówię to z własnego doświadczenia.

Witaj na moim serwisie! Serwis poświęcony jest tematyce nieruchomości! Z zawodu jestem architektem, projektowanie budynków to moja zarówno praca jak i największa pasja. Na serwisie znajdziesz wiele artykułów dotyczących projektowania domów, sprzedaży nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania!