1. Begonia minicata. Gatunek ten i jego odmiany Crispa’ i Aureomaculata’ należą do sta­łego doboru wartościowych, wypróbowa­nych roślin pokojowych. Liście ich pokry­te są na górnej powierzchni czerwonymi brodawkami; brzegi mają faliście po­strzępione. Drobne, różowe kwiaty osa­dzone są na długich szypułkach. Kwitną przez kilka tygodni – w końcu grudnia i w styczniu. W bardzo dobrych warun­kach roślina ta może nawet wytworzyć owoce.Begonia  masoniana – b. Masona. Jest piękną i interesującą nowością ostatnich lat, lecz nie tak dobrze przystosowaną do uprawy w pomieszczeniach, jak można by sobie tego życzyć. Jasnozielone, niesymetrycz­nie tarczowate liście mają brązowe paski, których układ przy oglądaniu z pewnej odległości przypomina kształt krzyża; stąd dawna nazwa Iron cross- żelazny krzyż. Wiosną pojawiają się kwiaty o bar­wie zielonkawobiałej.