Miejsce uprawy. B. gibbum jest często określana jako roślina gorących szklarni, lecz nie znaczy to wcale, że najważniejsze są dla niej wysoka temperatura i duża wilgotność powietrza. Znacznie lepiej na­daje się do szklarni umiarkowanych, a je­żeli będzie odpowiednio pielęgnowana, to nawet w mieszkaniu będzie się dobrze czuła na przestronnym i przewiewnym oknie kwiatowym z nieogrzewanym pod­łożem. Podczas okresu spoczfnku, zimą, temperatura podłoża nie powinna prze­kraczać 16-18°C. Podlewanie. Powinno być bardzo obfite podczas okresu wzrostu (marzec-lipiec), umiarkowane przez resztę roku. Nie nale­ży dopuszczać do przeschnięcia bryły korzeniowej. Nie zraszać bezpośrednio liści, ale podczas rozwoju nowych zapewnić.