WARUNKI CHODOWANIA

Latem trzeba podlewać osz­czędnie, zimą ilość wody zależy od tem­peratury, w jakiej przebywa roślina. Od­powiednia jest woda o pH 6-6,5. Wysoka wilgotność powietrza nie jest konieczna. Od czasu pojawienia się pierwszych pędów aż do połowy sierpnia należy nawozić co tydzień; potem – co 2-3 tygodnie. Młode rośliny przesadza­my co rok, starsze rzadziej, w nieznacznie tylko większą doniczkę. Cissus nie lubi zbyt świeżo przy­gotowanej ziemi. Najlepszym podłożem jest mieszanka na bazie kompostu ogro­dowego, który w przeciwieństwie do go­towej kompostowej ziemi doniczkowej, zawierającej bardzo kwaśny torf, zawiera dużo rozłożonych różnych materiałów organicznych, a także zapewnia odpo­wiednią ilość wapnia. Roślina ceni to tak samo, jak dobry drenaż. Nigdy nie należy sadzić cissusa w doniczkę bez drenażu.Cissus łatwo rozm naża się przez sadzonki wiosną i wczesnym latem. Sadzonki te powinny mieć 3-5 cm dłu­gości i należy je sadzić do małych doni­czek zawierających odpowiednią do tego celu ziemię kompostową. Najlepiej uko­rzeniają się w mnożarce o temperaturze 25-30°C. Najbardziej niebezpieczny jest nadmiar wody nadnie doniczki, szczegól­nie zimą; powoduje to występowanie plam pleśni i innych chorób grzybowych. Gatunki typowo szklarniowe pie­lęgnuje się według zasad podanych w opisie tropikalnego okna kwiatowego.

Witaj na moim serwisie! Serwis poświęcony jest tematyce nieruchomości! Z zawodu jestem architektem, projektowanie budynków to moja zarówno praca jak i największa pasja. Na serwisie znajdziesz wiele artykułów dotyczących projektowania domów, sprzedaży nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania!