ZASADY UPRAWY BEGONII LIŚCIASTYCH

Zasady uprawy begonii „liściastych” w ogólnym zarysie są takie same jak begonii krzewiastych, jednak ze względu na pochodzenie tych pierwszych z wilgotnych, tropikalnych lasów, przy wyborze miejsca uprawy należy szczegól­nie zwrócić uwagę, aby nie było ono sło­neczne. Najlepsze jest okno od strony północnej w niezbyt ciepłym pokoju (dla mniej wrażliwych gatunków 15-20°C zi­mą). Okres wzrostu trwa od lutego do początku jesieni. Typowego okresu spo­czynku w zasadzie te begonie nie prze­chodzą. choć podczas najciemniejszych miesięcy nie rozwijają się nowe liście. Nie ma powodu do zmartwienia, jeżeli kilka liści opadnie; wkrótce wyrosną nowe. Podlewanie. Podlewać letnią, miękką wodą (pH 4,5-5). Zraszać jedynie powie­trze; krople wody na liściach mogą powo­dować plamy. Uważać, aby nie przesu­szyć bryły korzeniowej i aby powietrze nie było zbyt suche. Przesadzanie. W razie potrzeby przesa­dzać wiosną w możliwie szeroką i dosyć płytką doniczkę z grubą warstwą drenażu. Używać ziemi kompostowej z domieszką włóknistego torfu i kawałków węgla drzewnego. Rozmnażanie. W uprawie amatorskiej najlepiej rozmnażać przez sadzonki liś­ciowe, latem.

Witaj na moim serwisie! Serwis poświęcony jest tematyce nieruchomości! Z zawodu jestem architektem, projektowanie budynków to moja zarówno praca jak i największa pasja. Na serwisie znajdziesz wiele artykułów dotyczących projektowania domów, sprzedaży nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania!