CISSUS

Cissus jest repre­zentowany przez ponad 350 gatunków. Istnieje wśród nich kilka nie wymagają­cych klimatu tropikalnego, lecz wszystkie gatunki stosowane jako rośliny pokojowe (pierwszy z nich wprowadzono w Europie do uprawy w roku 1790) sąz pochodzenia roślinami tropikalnymi. Miejsce pocho­dzenia poszczególnych gatunków poda­my przy ich opisie. Ponieważ rośliny te potrafią przy­stosować się do prawie każdych warun­ków klimatycznych, ich wygląd zewnętrz­ny jest bardzo zmienny. Mało kto wie o tym, że w grupie tej są również sukulen- ty przypominające wilczomlecz. Jedne są pnączami, inne zaś tworzą grube, mięsis­te i sztywne łodygi wysokości 2-4 m. Te szczególnie osobliwe cissusy też mogą być uprawiane w mieszkaniach, można je więc włączyć do kolekcji rzadkich roślin.

Witaj na moim serwisie! Serwis poświęcony jest tematyce nieruchomości! Z zawodu jestem architektem, projektowanie budynków to moja zarówno praca jak i największa pasja. Na serwisie znajdziesz wiele artykułów dotyczących projektowania domów, sprzedaży nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania!