Browallia speciosa, gatu­nek obecnie najczęściej uprawiany, zo­stał odkryty w Peru w 1830 roku. Znanych jest jeszcze dziewięć gatunków, a z 8  speciosa wyhodowano odmiany.Opis. Osiem gatunków z tego rodzaju to jednoroczne rośliny zielne, spośród nich kwitnące latem B. grandiflora I 8. yiscosa można uprawiać w słonecznych i ciepłych miejscach w ogrodzie. B. speciosa jest rośliną krzewiastą, wyrastającą do 50 cm, obficie rozgałęzioną, o ciemnozielonym ulistnieniu. Niebieskolioletowe kwiatyo białych wnętrzach pojawiają się w wiel­kiej ilości między liśćmi, pięknie z nimi kontrastując.Termin kwitnienia zależy od terminu wysiewu; jeżeli rośliny mają kwit­nąć latem, nasiona trzeba wysiać w szklarni w lutym – marcu. Jeżeli chcemy je mleć na okres zimowy, nasiona wysie­wa się w nieogrzewanej szklarni w lipcu- wrześniu.